Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

Eugeniusz Knapik (Polska)

    Urodzony w Rudzie Śląskiej w 1951r., kompozytor, pianista, pedagog. Studia ukończył w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie kompozycji Henryka Mikołaja Góreckiego (1976) oraz w klasie fortepianu Czesława Stańczyka (1977), oba dyplomy uzyskując z wyróżnieniem. Artysta związał się z Akademią na wiele lat będąc kolejno asystentem, adiunktem i profesorem w Katedrze Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, od 1996 pełni funkcję kierownika tej Katedry. W latach 2002-2008 pełnił godność rektora. W 2000r. otrzymał tytuł profesora sztuki muzycznej.

    Kompozycja i pianistyka to główne zainteresowania artysty. Jako pianista występował na wielu estradach w kraju i za granicą. W swoim repertuarze posiada głównie dzieła literatury fortepianowej XX wieku, m.in. O. Messiaena, A. Skriabina i B. Bartóka. Jako kameralista współpracował m.in. z Kwartetem Śląskim oraz skrzypkami: Konstantym Andrzejem Kulką, Aurelim Błaszczokiem i Piotrem Pławnerem. Wielokrotnie uczestniczył w prawykonaniach oraz rejestracjach fonograficznych współczesnych dzieł kompozytorów polskich i zagranicznych.

    Już wczesne kompozycje Eugeniusza Knapika z lat studiów zwróciły uwagę swoją oryginalnością i doskonałością techniczną, wiele z nich uzyskało nagrody krajowych i zagranicznych konkursów kompozytorskich. Od połowy lat 70. jego utwory wyraźnie wpisują się w estetykę Nowego Romantyzmu. W latach 1988-1996 na zamówienie Gerarda Mortiera, dyrektora Opery la Monnaie w Brukseli, pracował nad trylogią operową The Minds of Helena Troubleyn do tekstu Jana Fabre’a. Trzy części cyklu miały swoje sceniczne premiery kolejno: Das Glas im Kopf wird vom Glas w Antwerpii (1990), Silent Screams, Difficult Dreams w Kassel (1992), La libertà chiama la libertà we Wrocławiu (2010). Osobistym „pożegnaniem” kompozytora z XX wiekiem stał się monumentalny cykl pieśni Up into the Silence na sopran, baryton i orkiestrę do tekstów E.E. Cummingsa i Jana Fabre’a (2001), zaś zwieńczeniem dotychczasowej twórczości napisana na zamówienie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej opera-misterium Moby Dick (2001-2010) do libretta Krzysztofa Koehlera według powieści Hermana Melville’a.