Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

Imprezy towarzyszące

Wydawnictwa

Plakat konkursu autorstwa prof. Tadeusza Grabowskiego

Regulamin w wersji polsko-angielskiej

Album uczestników w wersji  polsko-angielskiej

Leon Markiewicz, Grzegorz Fitelberg a great polish conductor – skrócona wersji książki tegoż autora, w języku polskim wydanej z okazji V Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga.