Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

Imprezy towarzyszące

8 XII 1987 Wycieczka jurorów do Tarnowskich Gór

W programie: zwiedzanie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i zabytkowej kopalni w Tarnowskich Górach, obiad u Sedlaczka, koncert Zespołu Madrygalistów z Czechowic w pałacyku Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w Rybnej.

 

Wydawnictwa konkursowe

Album uczestników

Lilianna Moll Fitelberg w Argentynie

Promocyjny kalendarz Filharmonii Śląskiej. Projekt graficzny: Marek Mosiński

Biuro prasowe wydało 4 Biuletyny prasowe