Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

Jury

  Henri Arends – Holandia

  Jerzy Katlewicz – Polska

  Zygmunt Latoszewski – Polska

  Peter Lilie – ZSRR

  Ivan Marinov – Bulgaria

  Lubomir Romansky – RFN

  Lothar Seyfarth – NRD

  Karol Stryja – Polska – przewodniczący

  Otokar Trhlik – Czechosłowacja

  Antoni Wit – Polska

   

  Sekretarz jury – Leon Markiewicz