Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

Jan Wincenty Hawel (Polska)

Kompozytor, dyrygent i pedagog. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, gdzie ukończył studia w kilku specjalnościach: kompozycji (B. Szabelski), dyrygentury (K. Stryja) i pedagogiki muzycznej.

Na dorobek twórczy Jana Wincentego Hawela składa się m. in. 7 symfonii, 2 oratoria, Magnificat, Msza, Psalmy nieszporne na niedzielę, 6 Kwartetów smyczkowych, liczne utwory instrumentalne, kameralne i solowe oraz pieśni chóralne i solowe. Kompozycje przyniosły mu wiele nagród i wyróżnień (28) w prestiżowych konkursach, m. in. Grzegorza Fitelberga, Artura Malawskiego, Feliksa Nowowiejskiego i Stanisława Wiechowicza. J. W. Hawel odznaczony został ponadto wielokrotnie Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki. Jest kawalerem Srebrnego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Stworzył i w latach 1981-2006 był kierownikiem artystycznym Śląskiej Orkiestry Kameralnej, którą dyrygował w kraju i za granicą (Austria, Czechy, Francja, Niemcy, Słowacja, Szwajcaria). Dyryguje także innymi orkiestrami filharmonicznymi, dokonuje z nimi nagrań.

Jest profesorem kompozycji i dyrygentury katowickiej Akademii Muzycznej, w której w latach 1990-1996 piastował po raz drugi (uprzednio w latach 1981-1987) funkcję rektora.