Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

Katarzyna Pleśniak (Polska) - sekretarz jury

    Jest absolwentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, którą ukończyła w klasie śpiewu solowego prof. Stanisławy Marciniak-Gowarzewskiej w 1999 roku. W tym samym roku rozpoczęła pracę w macierzystej uczelni jako pełnomocnik prorektora ds. artystycznych, następnie jako kierownik Biura Rektora. Od 2008 roku pełni funkcję kanclerza tej uczelni.

    W 2000 roku ukończyła podyplomowe studia dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim, a w roku 2004 podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Szkolnictwem Wyższym na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

    Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury, przyznaną przez ministra kultury (2004).