Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

Komitet Organizacyjny

Dominik Abłamowicz – dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Marek Augustyniak – dyrektor MDK Szopienice-Giszowiec
Iwona Bias – członek Zarządu Fundacji Muzycznej Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej w Katowicach
Mirosław Jacek Błaszczyk – dyrektor artystyczny Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego, Prezes Fundacji Muzycznej Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga
Maria Burska-Juraczyk – główna księgowa Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego i Fundacji Muzycznej Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga
Sławomir Chrzanowski – dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Zabrzańskiej
Zbigniew Cierniak – dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
Mieczysław Dancewicz – wiceprezes Fundacji Muzycznej Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga
Krzysztof Dydo – właściciel Galerii Plakatu Polskiego
Arkadiusz Hołda – prezes TVS Sp. z o.o.
Leszek Jodliński – dyrektor Muzeum Śląskiego
Ewa Kafel – dyrektor Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”
Krystyna Kajdan – dyrektor Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”
Maciej Kluss – dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie
Izabela Kosowska – dyrektor Centrum Kultury Katowice
Sabina Kotyczka – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. G. Filtelberga w Chorzowie
Jadwiga Lipońska-Sajdak – dyrektor Muzeum Historii Katowic
Marek Przybył – prezes BGH Network S.A (Porcelana Śląska)
Iwona Purzycka – dyrektor Muzeum „Zamek Sułkowskich” Bielsko-Biała
Adam Radzikowski – prezes PWM S.A.
Antoni Sobczyk – dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury
Krystyna Szaraniec – dyrektor Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego
Bartłomiej Szewczyk – dyrektor Zabytkowej Kopalnii Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu
Grażyna Szymborska – dyrektor naczelna Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Filharmonii Śląskiej
Artur Tomasik – prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.
Aleksandra Zawalska-Hawel – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich