Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

Imprezy towarzyszące - konkursy

Konkurs na Plakat VIII Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga

Ogólnopolski Konkurs na Plakat VIII Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga to pierwsza z imprez towarzyszących VIII MKD, która odbyła się w ramach XIX Biennale Plakatu Polskiego. Zorganizowaliśmy ją we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych i Biurem Wystaw Artystycznych w Katowicach. Jej celem było pozyskanie projektów plakatów o wybitnych walorach artystycznych i promocyjnych, uwzględniających charakterystyczne cechy i symbole konkursu dyrygentów i osobę patrona konkursu, które posłużą promocji VIII MKD w kraju i za granicą, w wydawnictwach konkursowych, w środkach społecznego przekazu oraz internecie. Nadeszło ponad 200 plakatów. Konkurs rozstrzygnięto w czerwcu br. Pod przewodnictwem prof. Michała Jędrzejowskiego prace oceniło jury, którego skład weszli wybitni twórcy i znawcy sztuki plakatu. Laureatami zostali:

Stefan Drobner z Łodzi - I nagroda
Andrzej Maciejewski ze Szczecina - II nagroda
Karolina Podoska z Gdańska - III nagroda.

Uroczyste ogłoszenie wyników i prezentacja wyróżnionych nastąpiły w dniu otwarcia XIX Biennale Plakatu Polskiego 28 października 2005 roku w BWA w Katowicach. Spośród plakatów zgłoszonych do konkursu przygotowana zostanie wystawa we foyer filharmonii - otwarcie wystawy - inauguracja sezonu artystycznego 2007/2008, a wcześniej będzie zaprezentowana w Cieszynie, mieście Karola Stryji, twórcy Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga i wieloletniego dyrektora Filharmonii Śląskiej.

 

IMPRESJA - EKSPRESJA
Konkurs na małą formę graficzną towarzyszący VIII Międzynarodowemu Konkursowi Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach.

Konkurs IMPRESJA - EKSPRESJA dziełami plastycznymi dopełnia muzyczne zdarzenia VIII Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, który w Katowicach odbywa się od 16 do 25 listopada 2007 roku. Obok pianistycznego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie i poznańskiego konkursu skrzypcowego im. H. Wieniawskiego, to trzeci największy międzynarodowy turniej muzyczny w naszym kraju. Jak one zrzeszony jest w genewskiej Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych. 62-letnia, zasłużona dla narodowej kultury i propagowania polskiej muzyki w świecie. Filharmonia Śląska z inicjatywy Karola Stryji organizuje go od 1979 roku, co cztery lata przywodząc do Katowic dziesiątki młodych dyrygentów ze wszystkich kontynentów. Grzegorz Fitelberg był nie tylko najsławniejszym na międzynarodowej arenie dyrygentem polskim. Ceniono go również jako kompozytora.

Protokół z zebrania obrad jury Konkursu na małą formę graficzną IMPRESJA - EKSPRESJA towarzyszącego VIII Międzynarodowemu Konkursowi Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach.

W skład jury weszli :
Przewodniczący
- prof. Jan Szmatloch
Członkowie
- prof. Mariusz Palka
- prof. Tadeusz Siara
- Dyrektor Naczelna Filharmonii Śląskiej Grażyna Szymborska

Do konkursu zgłoszono prace 30 autorów.
Ze względów formalnych prace Wiktora Sutryka zostały odrzucone przez jury.

W głosowaniu tajnym po pierwszym etapie do dalszej oceny wybrano prace 13 autorów.

Pozostałe prace, które nie zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu, kwalifikują się do udziału w wystawie.

Z prac 13 autorów w drugim etapie wybrano zestawy autorów , stanowiących nominacje do nagród głównych, są to prace : Patrycji Dzierżanowskiej, Iriny Yelaginy, Teregulova Ayrata, Ewy Kutylak-Katamay, Ireneusza Borowskiego.

Do wyróżnień wybrano prace : Valerija Demianyshyna , Piotra Gojowego, Iriny Yelaginy, Teregulova Ayrata, Ewy Kutylak-Katamay.

Ostatecznie jury przyznało:

Grand Prix cyklowi prac autorstwa Patrycji Dzierżanowskiej (nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł)
I nagroda - za zestaw prac autorstwa Teregulova Ayrata (2 000 zł)
II nagroda - za zestaw prac autorstwa Ireneusza Borowskiego (1 000 zł)

Wyróżnienia:
- praca autorstwa Valerija Demianyshyna (500zł)
- praca autorstwa Piotra Gojowego ( 500 zł )
- praca autorstwa Iriny Yelaginy ( 500zł)
- praca autorstwa Ewa Kutylak-Katamay (500zł)

 

 

Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Grzegorza Fitelberga

17 grudnia 2006 r. rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Grzegorza Fitelberga, ogłoszony z okazji VIII Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, jaki w Katowicach odbędzie się w listopadzie 2007 roku.

Na konkurs nadesłano 24 kompozycje, zgodnie z regulaminem nie dłuższe, niż 15 minut utwory na wielką orkiestrę symfoniczną (bez chóru, głosów i instrumentów solowych i elektroniki). Oceniało je jury pod przewodnictwem prof. Eugeniusza Knapika, w składzie: dr Mirosław Jacek Błaszczyk, prof. Zbigniew Bujarski, prof. Jan Wincenty Hawel i prof. Jerzy Kornowicz.

I nagrodę w wysokości 10.000 zł zdobył Bartosz Kowalski-Banasewicz z Warszawy za utwór Symphony No.2. II nagroda (w wysokości 6.000 zł) przypadła Tomaszowi Jakubowi Opałce z Ostrowca Świętokrzyskiego za kompozycję Epiderma. III nagrodę (i 3.000 zł) zdobył Radosław Łuczkowski Gdańska za Musica per orchestra. Ponadto jury postanowiło przyznać wyróżnienie honorowe Krzysztofowi Urbańskiemu z Pabianic za Małą świąteczną symfonię. Z pierwszą konkursową nagrodą wiąże się też prawykonanie zwycięskiej kompozycji podczas koncertu inaugurującego VIII Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga. W tym koncercie będą miały też prawykonania utworu na zamówienie Filharmonii Śląskiej skomponowanego przez Wojciecha Kilara na chór i orkiestrę symfoniczną - V Symfonii Adwentowej oraz kompozycji Stanisława Moryto, napisanej na jubileusz Kwartetu Wilanów (na orkiestrę symfoniczną i kwartet smyczkowy).

Towarzyszący międzynarodowemu turniejowi dyrygenckiemu, Konkurs Kompozytorski im. Grzegorza Fitelberga jest - za aprobatą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia - kontynuacją niegdysiejszych katowickich konkursów, organizowanych przez ówczesną WOSPRiTV.

 

 

Konkurs witryn sklepowych wyłonił tych właścicieli sklepów, którzy najciekawiej odnieśli się do największego wydarzenia kulturalnego regionu i miasta, w którym działają.

  Dnia 22.11.2007 jury w składzie :

  • Aleksandra Stacha, Elżbieta Huzior - przedstawiciele Filharmonii Śląskiej
  • Ewa Kozioł, Grażyna Mleczek - przedstawiciele Urzędu Miasta - Wydziału Działalności Gospodarczej

przyznało cztery równorzędne nagrody za najciekawsze ekspozycje sklepowe w śródmieściu Katowic.
Są to właściciele następujących sklepów:

  • Joanna Michta - Księgarnia Muzyczna "b-moll" ul. Młyńska 2
  • Jerzy Flak - Księgarnia "Jerzy" ul. 3-Maja 10
  • Maria Chruścicka - Firma Jubilerska ul. Wawelska 3
  • Adam Duszyk - Sklep "Adam" ul. 3-Maja 8