Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

Leon Markiewicz (Polska) - sekretarz Jury

Pedagogikę i teorię muzyki studiował w PWSM (obecnie Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego) w Katowicach (Dyplom z odznaczeniem). Doktorat uzyskał w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Habilitował się w Instytucie sztuki Polskiej Akademii Nauk. Tytuł profesora sztuki muzycznej uzyskał w 1984 roku.

W rodzimej uczelni kierował m.in. Katedrą Teorii Muzyki i Katedrą Edukacji Muzycznej, od 1975 r. był prorektorem, a w latach 1979-81 pełnił funkcję rektora.

W latach 1973-74 był szefem Naczelnej Redakcji Muzycznej Telewizji Polskiej. Od 1999 – profesor Wyższej szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

Jego dorobek obejmuje ponad 100 publikacji i rozpraw naukowych oraz ok. 300 recenzji i artykułów publicystycznych z zakresu śląskiej kultury muzycznej. Wiele prac poświęcił osobie i twórczości Karola Szymanowskiego. Jest autorem źródłowych monografii o Bolesławie Szabelskim, Grzegorzu Fitelbergu, Karolu Stryji, Marianie Spisaku.

Funkcje dyrektora i sekretarza jury Międzynarodowych Konkursów Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga pełni od roku 1987.