Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

Marcin Zdunik

    Absolwent warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie wiolonczeli Andrzeja Bauera. Swoje umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich, prowadzonych m.in. przez Leonida Gorochowa, Michaela Flaksmana, Gary Hoffmana, Juliusa Bergera.

    Jest laureatem konkursów w Polsce, Austrii i Niemczech. Najważniejsze ze zdobytych laurów to: I nagroda i Grand Prix na VI Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie (2007), II nagroda na 40. Międzynarodowym Konkursie Instrumentalnym w Markneukirchen w Niemczech (2005). Jest zwycięzcą kursów mistrzowskich Uniwersytetu Mozarteum w Salzburgu (2006).

    Koncertuje w wielu krajach Europy, USA i Korei, często prezentując własne opracowania i kompozycje. Wystąpił jako solista na estradach wielu renomowanych sal, m.in. Filharmonii Berlińskiej, Rudolfinum w Pradze, Carnegie Hall w Nowym Jorku, Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, Teatrze Ermitażu w Sankt-Petersburgu, Filharmonii Westfalskiej (Konzerthaus Dortmund), Filharmonii Słowackiej w Bratysławie, Filharmonii Narodowej w Warszawie. Zapraszany do udziału w prestiżowych festiwalach muzycznych, m.in. w Festiwalu Muzycznym Olimp w Sankt-Petersburgu, Kammermusikfest Lockenhaus, Asiago Festival, Wartburg Festival, Musica Polonica Nova we Wrocławiu, Autunno Musicale i Lago Maggiore Musica we Włoszech, Meklenburg-Vorpommern Festival (Junge Elite), a także festiwalu muzyki kameralnej Wieczory w Arsenale i Festiwalu Chopin i Jego Europa.

    Współpracuje ze znakomitymi zespołami, m.in. Prague Chamber Orchestra, St. Petersburg Camerata, Orkiestrą Kameralną Unii Europejskiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej i Polską Orkiestrą Radiową w Warszawie, a także z takimi muzykami, jak: U. Kryger, K. Jakowicz, A. Bauer, J. Berger.

    Jest stypendystą fundacji Pro Polonia Society i Mozart Gesellschaft Dortmund. W latach 2000-2006 był stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Czterokrotnie otrzymał stypendium artystyczne ministra kultury, a w 2007r. stypendium Młoda Polska.