Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

Mirosław Jacek Błaszczyk (Polska)

  Ukończył z odznaczeniem studia w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie kształcił się w klasie dyrygentury Karola Stryji. W 1993r. otrzymał stypendium American Society for Polish Music, które umożliwiło pogłębienie umiejętności dyrygenckich w pracy z orkiestrami filharmonicznymi w Los Angeles i w Nowym Jorku.

  W okresie 1984-1986 dyrygował zespołem złożonym z muzyków katowickiej Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji podczas festiwali Warszawska Jesień i Śląskie Dni Muzyki Współczesnej. W 1986r. został dyrektorem artystycznym Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Zabrzu, a w 1990r. dyrektorem naczelnym i artystycznym Państwowej Filharmonii w Białymstoku, z którą odbył tournée po USA (1995). Przez dwa sezony był dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Poznańskiej (1996).

  Od 1998r. jest dyrektorem artystycznym Filharmonii Śląskiej w Katowicach i Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, którego był laureatem w 1991r.

  W latach 1999-2002 był głównym dyrygentem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Porto (Portugalia), a w 2003r. jurorem i dyrygentem na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Maroku. W 2008 r. został kierownikiem muzycznym Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Dwa lata później powołany został na stanowisko dyrektora artystycznego II Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w Toruniu, a w 2011r. objął stanowisko przewodniczącego jury VIII Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. W. Lutosławskiego w Warszawie. W 2010r. dyrygował Prezydencką Orkiestrą Symfoniczną w Ankarze.

  Koncertuje na wszystkich estradach w kraju, z Filharmonią Narodową na czele i za granicą (m.in. Albania, Austria, Białoruś, Chiny, Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Łotwa, Maroko, Meksyk, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Tunezja, Ukraina i USA). Z orkiestrami symfoniczną i kameralną Filharmonii Śląskiej sporo nagrywa. Ma na swym koncie wiele prawykonań.

  Za promowanie muzyki polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej, oraz za osiągnięcia filharmoników śląskich pod jego batutą otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury.