Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

Organizatorzy

Filharmonia Śląska

Grażyna Szymborska - dyrektor, Mirosław Jacek Błaszczyk

Fundacja Muzyczna Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga

 

Kierownictwo VII MKD

Leon Markiewicz - dyrektor VII MKD

Mirosław Jacek Błaszczyk - dyrektor artystyczny VII MKD

Komisja Programowo-regulaminowa: Mirosław J. Błaszczyk, Jan Wincenty Hawel, Leon Markiewicz, Bernard Polok

Komisja Weryfikacyjna: Tadeusz Strugała, Mirosław J. Błaszczyk, Jan W. Hawel, Leon Markiewicz

Komitet Organizacyjny: Grażyna Szymborska, Halina Godecka, Leon Markiewicz

Rzecznik prasowy: Adam Rozlach

Kierowniczka Biura Prasowego: Halina Godecka

 

Patronat honorowy:

Aleksander  Kwaśniewski – prezydent RP

 

Protektorzy VII MKD

Ministerstwo Kultury

Samorząd Województwa Śląskiego

Samorząd miasta Katowice