Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

Organizatorzy

Ministerstwo Kultury i Sztuki

Urząd Wojewódzki Katowice

Urząd Miasta Katowice

Filharmonia Śląska

Fundacja Muzyczna Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga

  Komitet Honorowy

  Maciej Płażyński – marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

  Andrzej Zakrzewski – minister kultury i sztuki

  Bronisław Geremek – minister spraw zagranicznych

  Marek Kempski – wojewoda katowicki

  Jego Ekscelencja ks. abp. Damian Zimoń – metropolita górnośląski Kościoła Rzymsko-Katolickiego

  Piotr Uszok – prezydent Katowic

  Kazimierz Kutz – senator Rzeczypospolitej Polskiej

  Wojciech Boroński – przewodniczący Rady Miejskiej Katowic

  Jan Olbrycht – marszałek województwa śląskiego

  Renate Ronnefeld – prezydent Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych w Genewie

  Antoni Wit – dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia

  Stanisław Skrowaczewski – dyrygent, dyrektor Filharmonii Śląskiej w latach 1949-53

  Henryk Mikołaj Górecki kompozytor

  Wojciech Kilar – kompozytor

  Julian Gembalski – rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

  Tadeusz Sławek – rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

  Michał Kliś – prorektor katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

  Peder Elbaeck – profesor Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze

  Verner Dalskov – były burmistrz duńskiego Odense

  Tadeusz Serafin – dyrektor Państwowej Opery Śląskiej w Bytomiu

  Rajmund Hanke – prezes śląskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

  Bogdan Tosza – dyrektor Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

  Lech Szaraniec – dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

  ks. Tadeusz Szurman – proboszcz kościoła ewangelicko-augsburskiego w Katowicach

  Tadeusz Kijonka – redaktor naczelny miesięcznika Śląsk

   

  Dyrektor artystyczny konkursu – Mirosław Jacek Błaszczyk, dyrektor artystyczny Filharmonii Śląskiej

  Dyrektor konkursu – Leon Markiewicz

  Sekretarz generalna konkursu Róża Broda-Miliczek

   Komisja programowo-regulaminowa

   Karol Stryja

   Jerzy Katlewicz

   Leon Markiewicz

   Antoni Wit

    Komisja weryfikacyjna

    Mirosław Jacek Błaszczyk

    prof. Jan Wincenty Hawel

    prof. Leon Markiewicz

    prof. Bernard Polok

     Biuro prasowe

     Karol Bula

     Wojciech Odoj