Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

Organizatorzy

Państwowa Filharmonia Śląska

Departament Muzyki Ministerstwa Kultury i Sztuki

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

  Komitet organizacyjny

  Karol Stryja – dyrygent, dyrektor Państwowej Filharmonii Śląskiej, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach – przewodniczący Komitetu organizacyjnego

  Zygmunt Folga – dyrektor Konkursu

  Edward Bogusławski – kompozytor, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach

  Izabela Bojkowska – dyrektor Departamentu Muzyki w Ministerstwie Kultury i Sztuki

  Władysław Duda – dyrektor Ars Polona w Warszawie

  Janusz Durmała – redaktor naczelny Dziennika Zachodniego

  Ludwik Erhardt – redaktor naczelny Ruchu Muzycznego

  Henryk Mikołaj Górecki – kompozytor, profesor

  Edmund Grabkowski – dyrektor Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

  Hubert Grajek – dyrektor artystyczny Estrady Śląskiej w Katowicach

  Rajmund Hanke – dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

  Jan Wincenty Hawel – kompozytor, dyrygent, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach

  Wojciech Kilar – kompozytor

  Sędzimir Klimaszewski – profesor, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

  Tadeusz Kretkiewicz – dyrektor Polskich Nagrań

  Krzysztof Missona – dyrygent, docent Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Krakowie

  Bogumił Pałłasz – dyrektor Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie

  Józef Patkowski – przewodniczący ZG Związku Kompozytorów Polskich

  Krzysztof Penderecki – kompozytor, profesor, rektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Krakowie

  Roman Pillardy – redaktor naczelny Ośrodka TVP w Katowicach

  Witold Rowicki – dyrygent

  Włodzimierz Sandecki – dyrektor Polskiej Agencji Artystycznej PAGART

  Robert Satanowski – dyrygent, dyrektor Teatru Wielkiego w Warszawie

  Lesław Sokorski – dyrektor administracyjny Państwowej Filharmonii Śląskiej

  Lech Szaraniec – kierownik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Katowicach

  Wilhelm Szewczyk – literat

  Marian Wallek-Walewski – dyrektor naczelny Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach

  Wiktor Weinbaum – członek honorowy Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych

  Stanisław Wisłocki – dyrygent, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie

  Antoni Wit – dyrygent, dyrektor Artystyczny Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach

  Stanisław Wojtek – redaktor naczelny Trybuny Robotniczej

  Kazimierz Zarzycki – redaktor naczelny Tak i Nie

  Jan Zimnol – dyrektor Zakładów Graficznych w Katowicach

  Tadeusz Żmudziński – pianista, profesor Państwowych Wyższych Szkół Muzycznych w Katowicach i Krakowie

   Komitet wykonawczy

   Karol Stryja

   Agata Domczyk

   Zygmunt Folga

   Róża Miliczek

   Lesław Sokorski

   Barbara Surmanowa

    Komisja repertuarowa

    Karol Stryja

    Tadeusz Żmudziński

    Karol Musioł

     Komisja weryfikacyjna

     Karol Stryja

     Krzysztof Missona

     Tadeusz Żmudziński

     Zygmunt Folga

      

      Biuro prasowe

      Teresa de Laveaux i Michał Smolorz