Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

Organizatorzy

Państwowa Filharmonia Śląska w Katowicach

 

Komitet Organizacyjny

Karol Stryja – dyrygent, dyrektor artystyczny Państwowej Filharmonii Śląskiej, docent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna) w Katowicach – przewodniczący Komitetu

Karol Musioł – docent dr PWSM w Katowicach – dyrektor Konkursu

Edward Bogusławski – kompozytor, docent, prorektor PWSM w Katowicach

Marian Bukowski – dyrektor Państwowej Filharmonii Śląskiej

Ludwik Erhardt – redaktor naczelny Ruchu Muzycznego

Hubert Grajek – dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Adam Karolak – dyrektor Polskich Nagrań

Wojciech Kilar – kompozytor

Andrzej Konieczny – redaktor naczelny Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach

Witold Lutosławski – kompozytor

Leon Markiewicz – docent dr, rektor PWSM w Katowicach

Krzysztof Penderecki – kompozytor, profesor, rektor PWSM (obecnie Akademia Muzyczna) w Krakowie

Witold Rowicki – dyrygent

Jan Stęszewski – docent dr, muzykolog

Bolesław Szabelski – kompozytor, profesor PWSM w Katowicach

Marian Wallek-Walewski – dyrektor Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji (obecnie NOSPR)

Wiktor Weibaum – dyrektor Towarzystwa im. F. Chopina i Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie

Kazimierz Wiłkomirski – dyrygent, profesor PWSM (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w Warszawie

Stanisław Wisłocki – dyrygent, dyrektor Artystyczny WOSPRiTv, profesor PWSM w Warszawie

Bolesław Woytowicz – kompozytor, profesor PWSM w Katowicach

Tadeusz Żmudziński – pianista, profesor PWSM w Krakowie

 

Grupa robocza Komitetu Organizacyjnego

Karol Stryja – dyrektor artystyczny Filharmonii Śląskiej,  przewodniczący Komitetu

Karol Musioł – dyrektor Konkursu

Róża Miliczkowa – starszy inspektor wojewódzki Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Barbara Surmanowa – starszy inspektor wojewódzki Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

 

Komisja weryfikacyjna

Karol Stryja – przewodniczący

Edward Bogusławski

Krzysztof Missona

 

Biuro prasowe

red. Andrzej Kornecki