Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

Organizatorzy

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach
Dyrektor naczelna: Grażyna Szymborska
Dyrektor artystyczny: prof. Mirosław Jacek Błaszczyk
Główna księgowa: Maria Burska-Juraczyk
tel. + 48 32 351 17 19, fax + 48 32 351 17 18

Zorganizowano przy wsparciu finansowym Instytutu Muzyki i Tańca

Instytut Muzyki i Tańca
ul. Fredry 8
00-097 Warszawa
tel. +48 22 829 20 29, fax +48 22 829 20
e-mail imit@imit.org.pl
www.imit.org.pl
 

Fundacja Muzyczna
Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów

im. Grzegorza Fitelberga
tel: +48 32 258 98 85