Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

Otakar Thrlik (Czechy)

Absolwent Konserwatorium Praskiego w mistrzowskiej klasie dyrygentury Václava Talicha. Po studiach został dyrygentem Radiowej Orkiestry Symfonicznej w Brnie. Potem związany był z Filharmonia w Brnie, Radiową Orkiestrą Symfoniczna w Bratysławie i ostrawską Filharmonią im. L. Janačka, zostając w końcu dyrektorem artystycznym Filharmonii Brneńskiej. Współpracował z Filharmonią w Kairze. Koncertował niemal we wszystkich najważniejszych ośrodkach muzycznych, m.in. z zespołami: Virginia Symphony, Wiener i Göteborg Symphoniker, lipskiego Gewandhausu, Residentie Orchestra Den Haag, Yomiuri Nippon Symphony, symfonicznymi w Sydney, Melbourne, Tokio, Dreźnie, St. Petersburgu. Krakowie, Istambule, Sinpaurze i Seulu, czy radiowymi w Madrycie, Budapeszcie, Berlinie, Pradze. Jako profesor brneńskiej Akademii Muzycznej im. L. Janačka kierował katedrą dyrygentury.