Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

Imprezy towarzyszące - wystawy

Pokonkursowa wystawa plakatu IX Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga

30.09.2011 – 16.10.2011 – Akademia Muzyczna Katowice, foyer
05.09.2012 – 10.10.2012 – Chorzowskie Centrum Kultury, Chorzów
12.10.2012 – 26.10.2012 – Miejskie Centrum Kultury – Teatr Mały Tychy
06.11.2012 – 02.12.2012 – Galeria Piętro Wyżej – Centrum Kultury Katowice

Ogłoszony przez Filharmonię Śląską i Fundację Muzyczną MKD im. G. Fitelberga oraz Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach konkurs przeprowadzono wiosną 2011 roku. Zaproszono do niego wybitnych polskich plakacistów oraz wskazanych przez nich absolwentów ich pracowni. Z grona laureatów – Tomasz Jędrzejko zaproszony został do konkursu przez prof. Michała Klisia, Sebastian Kubica przez prof. Józefa Hołarda, a Jerzy Skakun przez prof. Tomasza Bogusławskiego. Celem konkursu było pozyskanie prac o wyjątkowych walorach artystycznych, łączących muzykę klasyczną z grafiką najwyższych lotów. Jurorzy: Krzysztof Dydo, dr Ryszard Kajzer i prof. Roman Kalarus pod przewodnictwem prof. Stanisława Wieczorka ocenili 53 prace, z których 26 zakwalifikowano do pokonkursowej wystawy. Na ekspozycji można zobaczyć przede wszystkim prace nagrodzonych i wyróżnionych laureatów: prof. Józefa Hołarda (Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Tomasza Jędrzejko (Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego) a także prof. Michała Klisia i Sebastiana Kubicy. Wśród prezentowanych prac jest także wyróżniony plakat prof. Mieczysława Wasilewskiego, który zostanie wykorzystany do promocji IX MKD.

 

Impresja – ekspresja – Mała forma graficzna ze zbiorów Fundacji Muzycznej MKD

04.11.2011 – 30.11.2011 – Miejska Biblioteka Publiczna, Piekary Śląskie

01.10.2012 – 22.10.2012 – Miejski Klub im. Jana Kiepury, Energetyczne Centrum Kultury, Sosnowiec

10.11.2012 - 30.11.2012 – Starochorzowski Dom Kultury, Chorzów

 

Cała ta muzyka – Polski plakat muzyczny 1899-2012.

30.08.2012 – 26.09.2012 – Galeria MT w Muzeum Techniki i Włókiennictwa, oddziale Muzeum w Bielsku-Białej

Wernisaż: 30.08.2012, godz. 18:30

06.11.2012 – 02.12.2012 – Galeria Piętro Wyżej – Centrum Kultury Katowice

 

Wystawę Cała ta muzyka zorganizowało Muzeum w Bielsku-Białej (przygotowanie eksponatów i pierwsza prezentacja wystawy) oraz Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego (druk katalogu – pierwszej w literaturze monografii polskiego plakatu muzycznego) przy współpracy z Galerią Plakatu w Krakowie. W czasie trwania konkursu wystawa prezentowana była w Katowicach.

Eksponowane na wystawie plakaty pochodzą z krakowskiej, liczącej wiele tysięcy eksponatów kolekcji Krzysztofa Dydo prezentowanej jako „Dydo Poster Collection” obejmującej w swej większej części dorobek polskiego plakatu od 1945 roku po dzień dzisiejszy (m.in. w styczniu br. pokazywała plakaty Wiktora Górki w Galerii Bielskiej BWA).
Z liczącej ponad tysiąc różnych plakatów muzycznych kolekcji wybrano do wystawy pięćdziesiąt dwie prace z lat 1949-2012. Prezentują zarówno różne style w plakacie, jak i różne gatunki muzyki. Wśród nich - plakaty znakomitych polskich artystów począwszy od twórców Polskiej Szkoły Plakatu takich jak Roman Cieślewicz, Jan Lenica, Eryk Lipiński, Jan Młodożeniec, Franciszek Starowieyski, Rosław Szaybo, Waldemar Świerzy, Henryk Tomaszewski. Są również prace ich uczniów jak i artystów następnego pokolenia, między innymi takich jak Mieczysław Górowski, Leszek Hołdanowicz, Piotr Kunce, Lech Majewski, Grzegorz Marszałek, Rafał Olbiński, Andrzej Pągowski, Władysław Pluta. Średnie pokolenie artystów sztuki plakatowej reprezentują Mirosław Adamczyk, Tomasz Bogusławski, Stasys Eidrigevičius, Wiesław Grzegorczyk, Ryszard Kaja, Piotr Młodożeniec, Wiktor Sadowski, Wiesław Wałkuski, Leszek Żebrowski. Oni i wielu niewymienionych reprezentują wszystkie środowiska w Polsce.

Znaczący udział w wystawie mają również artyści środowiska śląskiego, którego najważniejszymi przedstawicielami w tej dziedzinie są Tadeusz Grabowski, Roman Kalarus, Tomasz Jura, Michał Kliś, Mariusz Pałka, Monika Starowicz oraz Piotr Kossakowski.
Wystawie towarzyszyć będzie album zawierający około 400 barwnych reprodukcji plakatów autorstwa ponad 150 artystów projektantów z okresu od 1899 do 2012 r. oraz tekst o historii polskiego plakatu, w tym również muzycznego.

 

Muzyczne inspiracje. Fotografia Zbigniewa Sawicza

22.10.2012 – 02.12.2012 – Muzeum Śląskie, Katowice

Zbigniew Sawicz, znany katowicki fotografik, uwiecznia w swych pracach „mistrzów piękna”, także tych, których odnajduje w świecie muzyki poważnej. Tym razem skierował swój obiektyw ku uczestnikom i miłośnikom sztuki dyrygenckiej, goszczącym w Katowicach na kolejnych edycjach Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów organizowanego od 1979 roku. Na jego fotografiach można odnaleźć atmosferę ostatnich wydarzeń konkursowych z 2007 roku, emocje rywalizacji, poznać laureatów tej edycji i przypomnieć sobie postać twórcy wydarzenia, prof. Karola Stryję.


Grzegorz Fitelberg. Patron Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów, światowej sławy dyrygent

16 – 25.11.2012 – Patio Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, Katowice

 

Dirigentis instrumentum – kolekcja batut dyrygenckich Moniki i Tadeusza Strugałów.

15.11.2012 – 20.01.2013 – Muzeum Historii Katowic, Katowice, ul. Ks. J. Szafranka 9
Wernisaż: 15 listopada 2012 r., godz. 17.00

 

Muzyczny exlibris

Muzeum Górnośląskie, Bytom, siedziba przy ul. Korfantego 34
19 września – 18 listopada 2012

Wernisaż: 19 września, godz. 17.00

Wystawa jest pokłosiem konkursu ogłoszonego w 2003 roku przez Filharmonię Śląską, katowicką ASP i Bibliotekę 0Śląską w związku z zorganizowanym w tamtym roku VII Międzynarodowym Konkursem Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga i 50. rocznicą śmierci jego patrona. Na konkurs z Polski, Białorusi, Bułgarii, Hiszpanii i Ukrainy 29 autorów nadesłało 60 prac w dwóch kategoriach: exlibrisy związane z muzyka i dyrygentem jako reżyserem utworu muzycznego oraz związane z osobą Grzegorza Fitelberga.
Celem konkursu było wzniecenie ponownego zainteresowania twórców exlibrisem jako małą formą grafiki artystycznej a wśród odbiorców – unaocznienie wartości artystycznych, jakie zawierać mogą znaki własnościowe książek i wydawnictw nutowych.

Jury pod przewodnictwem prof. Michała Klisia Grand Prix przyznało Marcinowi Białasowi. II nagrodę otrzymał Juri Jakovenko z Białorusi, a trzecią – Joanna Kliś. Dwoma wyróżnieniami uhonorowano Koloiana Atanasova Kolibarova z Bułgarii i Olgę Wielogórską. w ocenie jurorów nagrodzone i wyróżnione exlibrisy charakteryzują się wysokimi walorami warsztatowymi i oryginalna formą prezentowania założonej regulaminem tematyki. Ogólny poziom wszystkich nadesłanych grafik był wszakże zróżnicowany, stąd na pokonkursową wystawę zakwalifikowano 39 prac.