Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

Imprezy towarzyszące - wystawy

Wystawa pokonkursowa plakatów

Katowice, Filharmonia Śląska - 7 -23 IX 2007
Cieszyn, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości - 14 XI - 2 XII 2007
Ruda Śląska, MCK, Galeria "Fryna" - 07 - 28 X 2007

Ogólnopolski Konkurs na Plakat VIII Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga był pierwszą z imprez towarzyszących VIII MKD. Jego rezultaty ogłoszono podczas otwarcia XIX Biennale Plakatu Polskiego (Katowice, 2005), na którym zaprezentowano też trzy nagrodzone prace. Wyłoniono je spośród 203 nadesłanych, z których jury pod przewodnictwem prof. Michała Jędrzejewskiego do finałowej oceny zakwalifikowało 12 prac. Nagrody zdobyli: Stefan Drobner z Łodzi (I), Andrzej Maciejewski ze Szczecina (II) i Karolina Podoska z Gdańska (III). W finałowej ,,dwunastce" znalazły się także prace: Karoliny Gładysz z Rybnika, Tomasza Jędrzejko i Michała Kacperczyka z Łodzi, Łukasza Klisia z Wrocławia, Piotra Przybyły z Sosnowca, Cédrica Quissoli z Paryża, Jerzego Skakana i Radosława Szaybo z Warszawy oraz Mileny Szkup z Łowicza.

Ostateczny rezultat konkursu był pewnym zaskoczeniem. Kto nie zna młodzieńczej twarzy Grzegorza Fitelberga dopiero z tekstu dowiaduje się co plakat anonsuje. Wystarczy jednak uważnie przyjrzeć się projektom, które dyrygencki konkurs miały zapowiadać poprzez batutę czy charakterystyczny układ rąk, by nie mieć wątpliwości, że konkurs na plakat wygrał projekt najlepszy.

 

Pokonkursowa wystawa grafik
Katowice, Galeria ASP Rondo Sztuki - 14-30 XI 2007
Wernisaż 14 XI 2007 r. godz. 16:00

Ogłoszony przez Filharmonię Śląską, Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach i Fundację Muzyczną Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, konkurs na małą formę graficzną "Impresja - ekspresja" rozstrzygnięty zostanie w październiku. Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2007r.

 

Wystawa projektów scenografii z cyklu: "Muzyka i teatr" do dzieł Karola Szymanowskiego którego muzyki szczególnym propagatorem był Grzegorz Fitelberg.

Katowice, Centrum Scenografii Polskiej Muzeum Śląskiego
Wernisaż 25 X 2007r.

 

Wystawy: exlibrisów z muzycznymi motywami

Galeria Ateneum,  Katowice - 6-25 XI 2007 r. godz. 16:00

 

Wystawa "Dyrygenci. Alfabet ekspresji" Juliusza Multarzyńskiego
Górnośląskie Centrum Kultury, Katowice 9-25 XI 2007r.

Wernisaż wystawy i promocja albumu 9 XI godz. 19:00

 

Biblioteka Śląska
Katowice -16-25 XI 2007r.

Dwie wystawy: exlibrisów z muzycznymi motywami i plakatów muzycznych