Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

IV MKD 6-15 XII 1991