Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

V MKD 27 XI - 10 XII 1995