Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

II MKD 3-11 XII 1983