Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

I MKD 9-16 XII 1979