Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

III MKD 4-13 XII 1987