Międzynarodowe Konkursy Dyrygentów

do 2012 roku

VII MKD 5-14 XII 2003